Kami Menentang dan Mengecam Segala Bentuk Aksi Terorisme dan Radikalisme Menyuarakan Ilmu Diatas Al-Qur'an dan Sunnah Jika ada kemudahan untuk menghadiri majlis ilmu maka hadirilah.DATANG KE MAJELIS ILMU LEBIH UTAMA!

Artikel Terbaru

28/07/15

[AUDIO] Ust Abu Hamzah Yusuf Al Atsary

REKAMAN AUDIO MUHADHOROH 
USTADZ ABU HAMZAH YUSUF - HAFIZAHULLAH DI BATAM 

Kamis & Jum'at, 
21-22 Syawal 1436H ~ 06-07/08/2015M

TELADAN SALAF DALAM BERMU'AMALAH
    { 13.82 MB / Durasi: 1:20:29 }

BAHAYA KESYIRIKAN
    { 9.87 MB / Durasi: 57:28 }

TA'AWUN DI ATAS BIMBINGAN QUR'AN & SUNNAH
   { 9.92 MB / Durasi: 57.47 }

••••••••••••••••••••••••