• Jumat, 14 September 2018

  [AUDIO] Taklim Rutin Maa Hiya As-Salafiyyah?


  Pembahasan Kitab
  "MAA HIYA AS-SALAFIYAH ?”
    (APA ITU SALAFIYYAH?)
  karya Syeikh Abdulloh Albukhariy Hafidzahulloh

  Bersama :
  Al-Ustadz Abu Luqman bin Muhammad Syu'aib -Hafidzahullah-

  ๐Ÿ”Œ
  LIVE Streaming
  ®Radio Syariah
  ®Radio Islam Batam
  ๐ŸŒ www.salafybatam.com
  ๐Ÿ—ž t.me/annajiyahbatam

  ______________________________

  Sekilas Isi Kitab
  • Penjelasan makna salaf secara bahasa.
  • Siapakah salaf secara istilah?
  • Sebagian penamaan lain salaf saleh di dalam syariat
  • Hukum mengikuti dan menisbahkan kepada salafiyyah.
  • Keutamaan mengikuti salaf dan salafiyyah.
  • Tanda dan ciri-ciri manhaj salafi atau salafiyyah.
  • Penutup dan ucapan-ucapan penerang dalam masalah ini.

  ⬇️
  Download Kitab (PDF)


  ______________________________


  DOWNLOAD AUDIO


   [01]
  Muqadimmah - bag 1

  [02]
  •  Muqadimmah - Bag 2

  [03]
  •  Pembahasan Pertama
  Penjelasan makna As-Salafiyah secara bahasa

  [04]
  •  Pembahasan Kedua
  Penjelasan makna As-Salafiyah secara Istilah - Bag 1

  [05]
  •  Pembahasan Kedua
  Penjelasan makna As-Salafiyah secara Istilah - Bag2

  salafiyyin batam

  Author & Editor