Kami Menentang dan Mengecam Segala Bentuk Aksi Terorisme dan Radikalisme Menyuarakan Ilmu Diatas Al-Qur'an dan Sunnah Jika ada kemudahan untuk menghadiri majlis ilmu maka hadirilah.DATANG KE MAJELIS ILMU LEBIH UTAMA!

Artikel Terbaru

26/12/15

[AUDIO] Bolehkah Mengucapkan Salam Kepada Kaum Kuffarه                Rincian

Ucapan Salam yang Dimulai Mereka

• Ucapan: Assamu'alaykum (semoga binasa menimpa kalian)
Balasan: Wa'alaykum

• Ucapan: Assilamu'alayk (semoga batu menimpa mu)
Balasan: Wa'alayk

• Ucapan: Assalamu'alaykum
Balasan: Wa'alaykum (pendapat yang rojih dan berdalil dengan hadith Anas رضي الله عنه)

• Jika ucapannya tak jelas, dibalas dengan "wa'alaykum"
• Ucapan: Sobaghul-Khayr (Selamat Pagi, Selamat Sore dan sbg.)
Balasan: Cukup membalasnya dengan ucapan yang sama sebagai bentuk adil dari kita

Apa hukum membalas ucapan salam yang diberi oleh kaum kuffar?  
Jawapan: Pendapat yang kuat, wajib hukumnya dengan tatacara yang disebutkan

Fawa'id dari dars Tsalathatul Ushul
bersama Al-Ustadz Abu Luqman حفظه الله, mudir Ma'had an-Najiyah Batam

Nukilan:
Abu 'Arish as-Singhofooree
WA Salafy Singapura 
www.salafymedia.com
https://telegram.me/salafysingapura

00:25:24 menit
4.5 mb
--------------------------
www.salafybatam.com